beiye

НАЈНОВИ СЛУЧАИ

GS E&C T301 Project во Сингапур

Проект како: T301 Проект во Сингапур
Изведувач: GS E&C
Добавувач на заштита на рабовите: APAC Builders Equipment Co., Ltd
GS E&C е светски врвен 50 градежен изведувач основан во 1969 година во Кореја, APAC обезбеди системи за заштита на рабовите од 3,5 километри за нивниот проект T301 во Сингапур 2018 година.

Преглед на проектот:

Projet View

Приказ на мрежести панели APAC:

APAC mesh panel vie

Основа на APAC Socket и преглед на пост:

APAC Socket base & Post vie

Со помош на нашата заштита на рабовите, GS E&C постигна 20 милиони работни часови без несреќи за време на изградбата на проектот T301.

/edge-protection-in-singapore/