beiye

НАЈНОВИ СЛУЧАИ

Проект на кампусот на Apple Cork во округот Корк, Даблин

Проект како: Кампусот Корк на Apple, Даблин
Изведувач: Бенет конструкција
Bennett Construction има скоро 100-годишна историја и тие градат големи проекти кои обезбедуваат некои од технолошки најнапредните градежни услуги во светот. Бенет помогна во изградбата на кампусот Корк на Apple и го надгледува тековното проширување и реновирање на неколку проекти на кампусот.
Добавувач на заштита на рабовите: APAC Builders Equipment Co., Ltd
2,5 км од нашиот систем за заштита на рабовите се вчитани и наменети за новата локација на Apple во Ко, Корк. До денес, овој систем со својата брзина на ерекција и квалитет на завршна обработка се покажа како огромен успех кај нашите клиенти.

County Cork (1)
County Cork (2)